O nás

Kroužek mladých hasičů

Zpráva o činnosti hasičského kroužku v ULITĚ BROUMOV – DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

První seznámení s požárním sportem proběhlo 27.září 2017 v klubovně Ulity, kde se nyní scházíme každou středu. K dnešnímu dni je v našem kroužku zapsáno 12 mladých hasičů od pěti do dvanácti let, dva vedoucí a jeden instruktor. Od prvního seznámení proběhlo již 11 tréninků, na kterých se mimo jiné učíme dodržovat zásady mladého hasiče, základy požární ochrany, první pomoc, uzlování, značky a další.

Jsme moc rádi, že můžeme být u zrodu nové generace hasičů Broumov, vidíme v dětech veliký potenciál a nadšení, které nás neskutečně těší a motivuje do další práce s nimi.

Na závěr bych chtěl poděkovat Petru Škvrnovi a hlavně Terezce Sobolové z SDH Jetřichov za pravidelné docházení na kroužek a nepřeberné nápady při práci s dětmi. Dále chci poděkovat všem kamarádům hasičům za spolupráci, rodičům za zápal, který pro to mají a samozřejmě dětem bez kterých by toto vůbec nevzniklo. Rozzářený dětský úsměv je to, proč to všichni děláme.

Vedoucí kroužku Dušan Neumann

Program MH – 30.06. 2018 (10:30)

ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC (cca5min.)

Velitel- Patrik / proudnice- Vojta, hadice- Jirka / proudnice2- Vojta S., motání hadice- Dan

 • 4 členové družstva nastoupení ve dvojstupu + velitel stojící vlevo
 • MATERIÁL • hydrantový nástavec • kužel pro označení mety• hadice C 52, min. délka 9,5 m (nikoli cvičné) • proudnice C 52
 • Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se za startovní čáru. První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a jednu koncovku připojí na hydrantový nástavec. Druhou koncovku předá soutěžícímu vyzbrojenému proudnicí, ten hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby byla na vyznačené čáře. Po návratu první dvojice za startovní čáru, vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě jeden člen odpojí proudnici, přeloží a odpojí ji od hydrantového nástavce. Druhý musí hadici úplně svinout a doběhnout za startovní čáru, kde je cíl.

UZLE (cca 6min.)

Plochá spojka- Vojta (Filípek), Zkracovačka- Dan (Vojta), Lodní smyčka- Vojta S., Tesařský uzel- Dan, Lodní na kolík- Jirka, Tesařský na kolík- Patrik

 • MATERIÁL • stoly • 6provazů • 2kolíky
 • Mladí hasiči se postaví ke stolu s provozy. Nachystají si místo provedení a nastoupí na startovní čáru. Na signál vyběhne první, po provedení daného uzlu předá štafetu a vybíhá druhý. Tak to jde až do posledního provedení uzle, kdy závodník musí dát znamení pro vypnutí časomíry.

ZDRAVOVĚDA (5min.)

Zraněný- Filípek (Vojta S.), Koleno- Jirka, Loket- Dan

 • MATERIÁL• 2Trojcípé šátky
 • Zraněný leží a volá o pomoc. Přiběhnou dva mladí hasiči, kteří ošetří odřené koleno pomocí trojcípého šátku a loket pomocí fixačního závěsu. Nakonec provedou stoličku, při které zraněného odnesou na určené místo.

SPOJOVÁNÍ PŮLSPOJEK (cca3min.)

Všichni mladí hasiči (6)

 • MATERIÁL • metrové hadice
 • Děti se seřadí, velitel družstva předá hlášení. Vybíhá první a zapojí všechny půlspojky dané do kruhu. Děti si předávají pomyslnou štafetu a každý zapojí nebo rozpojí konce hadic. Poslední se zařadí zpět a už nevybíhá.

POŽÁRNÍ ÚTOK (Příprava základny cca5min., útok- max.2min.)

Béčka- Patrik, Levý proud- Vojta S., Pravý proud- Vojta (Filípek), Rozdělovač- Dan, Koš- Jirka

 • MATERIÁL 2 savice • 1 sací koš • 2 hadice B 75 • 4 hadice C 52• 1 třícestný rozdělovač •2 proudnice C 52• 1 přenosná motorová stříkačka • 1 ks přetlakový ventil B
 • Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od startovní čáry k motorové stříkačce, od níž mladí hasiči na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení. Útočné vedení se skládá z připojení Béčka na přetlakový ventil (Patrik), dále jeden (Dan) připojí Béčko k rozdělovači a dvě céčka k rozdělovači. Nakonec si mladí hasiči (Vojta S., Vojta a Filípek), kteří mají na starost proud, zapojí jedno céčko a proudnici, které společně s ostatními z týmu roztáhnou na dráhu, kde každý má svůj úkol. Který je jasný, dostat vodu na cíl!

Poslední změna: 9.9.2018 21:40